Tygiel naukowykonferencje

Do 12 marca można rejestrować swój udział w dwóch konferencjach które w kwietniu organizuje w Lublinie Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju.

Pierwsza z nich to V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku i druga to VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Innowacyjna Fizjoterapia.

Konferencja o chorobach cywilizacyjnych odbędzie się 3 kwietnia 2020 roku w Lublinie. Jej celem jest integracja środowiska naukowego oraz stworzenie forum do dyskusji dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki tj. medycyny i nauk o zdrowiu, psychologii, pedagogiki, ekonomii, prawa oraz ekologii. Tematy poruszane podczas Konferencji pomogą walczyć z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi.

Konferencja pt. Innowacyjna Fizjoterapia odbędzie się w dniach 4‑5 kwietnia 2020 roku w Lublinie. Skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, praktyków oraz innych osób bezpośrednio związanych z fizjoterapią. Celem konferencji jest udowodnienie, że fizjoterapia to praktyczna, aplikacyjna, pełna wyzwań i pasji nauka. Podczas wydarzenia będzie możliwość nawiązania kontaktów branżowych, jak i poszerzenia swojej wiedzy i doświadczeń.

Aby wziąć udział w konferencjach należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularze dostępne na stronach internetowych: http://www.chorobyxxi.pl/ http://www.innowacyjna‑fizjoterapia.pl

aa (Medicus)

Archiwum

Archiwum - tematycznie