Kadry medyczne i ich płaceZespół Roboczy ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

25 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył prezes LIL Leszek Buk. Dyskutowano o zabezpieczeniu kadr medycznych jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego, a także o problemie płac i realizacji porozumień płacowych. Poruszono temat lekarzy i dentystów zarejstrowanych i wykonujących zawód na obszarze LIL. Zarząd Województwa w trakcie posiedzenia reprezentował wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

aa (Medicus)

Archiwum

Archiwum - tematycznie