Koronawirus – mobilizacjakoronawirus, NRL, MZ, NFZ

Do 28 lutego br. (do godz. 13.00) nie było potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce. Oficjalnie stwierdził to w piątek na specjalnie zwołanej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wyraźnie jednak podkreślił, że jest to kwestia czasu. Dlatego podejmowane są kolejne działania, które usprawnią działania państwa i instytucji podległych w sytuacji, gdy koronawirus pojawi się w kraju.

Także w piątek, z apelem o zachowanie spokoju i przestrzeganie zasad higieny wystąpił prezes Naczelnej Izby Andrzej Matyja. – Wszyscy powinniśmy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń – czytamy w apelu umieszczonym na stronie NIL. ‑ To zadanie indywidualne dla każdego z nas. To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy, by tak organizować funkcjonowanie podległych im instytucji i organizacji, by chronić zdrowie i życie ludzi.

Prezes NIL zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie kolejnych działań, by jak najszybciej został wprowadzony zakaz organizacji imprez masowych, nastąpiło odwołanie zbliżających się imprez, a także zdecydowano o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na tego typu wydarzenia. – Im szybciej ograniczymy możliwości rozprzestrzeniania się wirusa – m.in. minimalizując liczbę potencjalnych kontaktów, które sprzyjają szybkiemu roznoszeniu infekcji – argumentuje w swoim apelu Andrzej Mateja.

Co zrobił rząd w ostatnich dniach? Minister zdrowia w ramach dostosowania prawa do aktualnej sytuacji wydał rozporządzenie umożliwiające stosowanie ustawy o chorobach zakaźnych w przypadku koronawirusa SARS‑CoV‑2. To oznacza, że każdą osobę, która będzie stwarzać zagrożenie, bo może być zakażona wirusem, można zatrzymać i poddać kwarantannie.

W piątek premier rządu zapowiedział, że uruchomił 100 mln zł, o które „szybką ścieżką” za pośrednictwem wojewodów będą mogły aplikować szpitale na potrzeby związane z przygotowaniami do przyjęcia pacjentów, którzy mogą zachorować na koronawirusa.

Środki finansowe na te wszystkie działania ma zapewnić NFZ. Premier wydał także polecenie wojewodom wprowadzenia w całym kraju podwyższonej gotowości szpitali.

Także początek przyszłego tygodnia zapowiada się pod znakiem korona wirusa. Na poniedziałek, 2 marca na godz. 10.00 specjalne posiedzenie Sejmu zwołała marszałek Elżbieta Witek. Ma być przedstawiona na nim informacja rządu ws. koronawirusa i będzie to jedyny punkt obrad.

W mijającym tygodniu została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800 190 590.

Apel prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/4417‑apel‑prezesa‑naczelnej‑rady‑lekarskiej

dm (Medicus)

czytaj również http://medicus.lublin.pl/2020/02/koronawirus-stan-podwyzonej-gotowosci/

   

infografika pochodzi z raportu WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

plakat informacyjny przygotowany przez NFZ dla szpitali

Archiwum

Archiwum - tematycznie