Rok 2009 - rokiem wyborów do samorządu lekarskiegoW październikowym numerze Gazety Lekarskiej został przedstawiony nowy , poprawiony regulamin wyboru delegatów, przyjęty w formie Uchwały Naczelnej Izby Lekarskiej. Zgodnie z tym regulaminem oraz przygotowanym przez Krajową Komisję Wyborczą Kalendarium Wyborczym, już w listopadzie ubiegłego roku, Okręgowa Komisja Wyborcza rozpoczęła przygotowania do wyborów. Przyjęto, że jeden delegat będzie reprezentował 30 lekarzy. Teren Lubelskiej Izby Lekarskiej został podzielony na rejony wyborcze, z uwzględnieniem zasadniczego podziału na rejony dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz biorąc pod uwagę przede wszystkim główne miejsce zatrudnienia. Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej utworzono 72 rejony. W styczniu Okręgowa Komisja Wyborcza zweryfikowała i ostatecznie ustaliła listy lekarzy w poszczególnych rejonach wyborczych. Są one ogłoszone na stronie internetowej Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz dostępne w siedzibie LIL. Daje to możliwość sprawdzenia, w którym rejonie jesteśmy umieszczeni. Do dnia 28 lutego każdy z Państwa ma prawo wystąpienia do Okręgowej Komisji Wyborczej z wnioskiem o przeniesienie do innego rejonu, niż ten, w którym został umieszczony. Tym razem możemy się przenosić między rejonami lekarzy i lekarzy dentystów. Powyżej udostępniamy do pobrania wzór wniosku o ewentualną zmianę rejonu wyborczego. Musi być on podpisany osobiście, więc przesłanie drogą elektroniczną nie jest możliwe. Zebrania wyborcze w rejonach będą się odbywały od kwietnia do końca czerwca. O terminie i miejscu zebrania będziemy wszystkich zawiadamiać indywidualnie. Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej lek. Anna Zmysłowska

Archiwum

Archiwum - tematycznie