Konkurs ofert ZUSWartość przedmiotu konkursu: - stomatologia: 1 000,00 zł - szczepienia: 600,00 zł Termin składania ofert: 30.03.2009, godz. 09:00 Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału ZUS Lublin, budynek 38C, IX piętro, pok. 914 Termin otwarcia ofert: 30.03.2009, godz. 09:30 Miejsce otwarcia ofert: siedziba Oddziału ZUS Lublin, budynek 38C, IX piętro, pok. 914 Materiały konkursowe są dostępne u Pana Włodzimierza Koczkodaja, IX piętro, pok 914, bud. 38C, tel (0-81) 535-77-94, e-mail: koczkodajw@zus.pl Oferenci mogą zwrócić się do ZUS O/Lublin o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w niniejszym ogłoszeniu ZUS O/Lublin zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Z up. Dyrektora Z-ca Dyrektora Marek Jóźwiak

Archiwum

Archiwum - tematycznie