Tymczasowa praca biura LILOd 16 marca br. sekretariat biura Lubelskiej Izby Lekarskiej czynny jest w godz. 10.00-15.00

Prosimy, aby w najbliższym czasie kontaktować się z sekretariatem biura LIL telefonicznie pod numerem 81 536 04 51 oraz w formie korespondencyjnej (tradycyjnej lub mailowej na adres: sekretariat@oil.lublin.pl)

Z pozostałymi działami biura LIL prosimy kontaktować się telefonicznie oraz w formie korespondencyjnej - numery telefonów i adresy poczty elektronicznej zamieszczone są na stronie LIL oraz z Medicusie

Leszek Kubicz

Dyrektor biura Lubelskiej Izby Lekarskiej