Nowoczesne kadry medyczne 50+W przypadku szkolenia z zakresu ECDL/E-CITIZEN organizator zapewnia: - zwrot kosztów dojazdu, - europejski certyfikat ECDL dla każdego z uczestników, - zestaw podręczników - wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zajęcia W przypadku szkoleń językowych organizator zapewnia: - komplet podręczników dla każdego z uczestników - wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zajęcia Szkolenia są przeznaczone dla osób: - zatrudnionych w jednostkach świadczących usługi zdrowotne oraz w jednostkach nadzoru w tym sektorze na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, - które ukończyły 50 rok życia, - są zameldowane na terenie województwa Lubelskiego Zgłoszenia na kwestionariuszu proszę nadsyłać na adres Biura Projektu, ul. Probostwo 4, II piętro, pok.1 e-mailem: sylwia.kanarek@umlub.pl fundusze@am.lublin.pl do dnia 29 kwietnia 2009 r. Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www.umlub.pl w zakładce Fundusze Europejskie.   Uwaga: ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń Informacje można uzyskać telefonicznie 081 743 32 48 oraz drogą e-mailową: sylwia.kanarek@umlub.pl

Archiwum

Archiwum - tematycznie