Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19Krajowa Izba Fizjoterapeutów, NIL

Zalecenia Krajowej Izby Fizjoterapeutów do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID -19 opierają się na istniejących wskazaniach międzynarodowych dotyczących fizjoterapii oddechowej u pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością oddechową, jak również wskazaniami postępowania przy kontakcie z pacjentem zakażonym.

Zostały opracowane pod patronatem towarzystwa naukowego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska i powstały na podstawie ekspertyzy klinicznej, dostępnych zaleceniach dotyczących fizjoterapii oddechowej, przeglądzie dostępnej literatury oraz doświadczeniach opublikowanych przez Chinese Medical Association (CMA).

ZALECENIA do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID -1 (plik pdf)

Źródło: NIL