2020-06-30 23:59:57


Brak środków ochrony a koronawirus

Również ze względu na płynące sygnały ze środowiska lekarskiego dotyczące tego, że brakuje m.in. masek, rękawiczek, fartuchów ochronnych czy środków dezynfekujących lekarze chcieliby, by resort podjął natychmiastowe działania i zapewnił wszystkim placówkom medycznym odpowiednie środki ochrony osobistej, które zostały wymienione w zaleceniach oraz w komunikatach Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przedstawiciele środowiska lekarskiego zwrócili też uwagę na to, że zagrożenie epidemiologiczne w Polsce z dnia na dzień wzrasta. "Władze państwowe powinny zapewnić odpowiednie zaplecze i środki, aby lekarze, pielęgniarki oraz inni przedstawiciele personelu medycznego byli odpowiednio przygotowani i mieli zapewnione wymagane i zalecane środki ochrony osobistej. Jest to niezbędne dla lekarzy, całego personelu medycznego oraz pacjentów" - zaznaczyli.

Dodali, że w sytuacji braku odpowiedniego i potrzebnego wyposażenia, żaden polski lekarz nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swojej wiedzy i umiejętności walcząc o zdrowie pacjentów, nie narażając jednocześnie siebie oraz innych. Ich zdaniem niezrozumiałe jest również wprowadzanie bezterminowych regulacji ustawowych wyłączających znaczną część placówek medycznych z oczywistego prawa dokonywania zakupów potrzebnych wyrobów medycznych. Ich zdaniem wprowadzony do ustawy Prawo farmaceutyczne zakaz sprzedaży tych wyrobów, a taki zaistnieje w przypadku objęcia tych wyrobów stosownym obwieszczeniem Ministra Zdrowia, doprowadzi do pozbawienia pacjentów prawa do opieki sprawowanej przez wybraną przez pacjenta placówkę..

Zaapelowali też o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju poprzez zagwarantowanie placówkom medycznym niezbędnego zaplecza, którego brak może doprowadzić do wieloletniego kryzysu polskiej ochrony zdrowia.

źródło: https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,apel-lekarzy-do-ministra-zdrowia,artykul,80605460.html

Archiwum

Archiwum - tematycznie

Data wytworzenia: 2020-06-30 23:59:57
Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
Data udostępnienia: 2020-03-22 12:00:00
Udostępnił:
Odsłon: 282
Data Autor Charakter