Spotkanie lekarzy dentystów z wojewodą lubelskimLubelska Izba Lekarska, Lubelski Urząd Wojewódzki

20 marca br. w południe w siedzibie LUW odbyło się spotkanie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej Jackiem Szkutnikiem, z konsultantami wojewódzkimi: ds. stomatologii zachowawczej z endodocji Barbarą Tymczyną‑Borowicz; ds. protetyki stomatologicznej Januszem Borowiczem i ds. chirurgii stomatologicznej Joanną Grasz, a także z wicedyrektor ds. medycznych NFZ oddziału Lubelskiego Dorotą Blechar. W spotkaniu uczestniczyła też dyrektor wojewódzkiego wydziału zdrowia Agnieszka Kowalska‑Głowiak.

Na spotkaniu zwołanym przez wojewodę poruszono sprawę opieki stomatologicznej nad pacjentami (przypadki nagłe i niezbędnie konieczne), a także zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej lekarzy dentystów, personelu pomocniczego a także pacjentów.

aa (medicus)