Zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacjiLubelska Izba Lekarska

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Zalecenia PTEiLChZ_izolowani poza szpitalem (pdf)

Zalecenia_dla_pacjenta_z_dodatnim_wynikiem (pdf)