Prośba Lubelskiej Okręgowej Izby AptekarskiejAptekarzy Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej zwracają się z uprzejmą prośbą do lekarzy o wystawianie recept zgodnie z wymogami rozporządzenia MZ z dnia 17.05.2007 r w sprawie recept lekarskich. Treść oryginalnego pisma (pdf)

Archiwum

Archiwum - tematycznie