Wojewoda prosi lekarzy o wsparcie
w walce z epidemią

Wojewoda Lubelski

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Wojewoda Lubelski zwrócił się z uprzejmą prośbą o przekazanie Członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania, a następnie przekazywanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zebranych przez Izbę zgłoszeń.
    W związku z powyższym uprzejmie proszę lekarzy i lekarzy dentystów, członków LIL, chętnych podjęcia się tego zadania do jak najszybszego zgłaszania się w formie mailowej do Lubelskiej Izby Lekarskiej na adres: (biuro@oil.lublin.pl). Osoby te zostaną skierowane przez Wojewodę Lubelskiego do pracy przy zwalczaniu epidemii co będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239, z późn. zm.). Przypominam jednocześnie, że skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

• osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;  

• kobiety w ciąży;

• osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

• osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

• osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

• osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

• inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

• osoby, zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Archiwum

Archiwum - tematycznie