Bezpłatny język angielski, prawo pracy i obsługa klienta dla pracowników służby zdrowiaProjekt zakłada przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników służby zdrowia, zameldowanych lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego. Przeprowadzonych zostanie sześć rodzajów bezpłatnych szkoleń: -kurs języka angielskiego, medycznego dla lekarzy, -kurs języka angielskiego, medycznego dla pielęgniarek, -kurs języka angielskiego dla pracowników administracji z elementami słownictwa medycznego, -prawo zamówień publicznych w placówce ochrony zdrowia, -prawo pracy w placówce ochrony zdrowia, czas pracy pracowników służby zdrowia, -profesjonalna obsługa klienta, zapewnienie satysfakcji klientów zewnętrznych i wewnętrznych. W ramach projektu każdemu uczestnikowi zapewniamy: - catering - materiały szkoleniowe - certyfikat ukończenia szkolenia Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem innowacyjnych i interaktywnych metod kształcenia. Kwestionariusz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej: www.lublin.fundacjarozwoju.org.pl Do zgłoszenia należy również dołączyc ksero dowodu osobistego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informacje i zapisy: Jakub Szafrański Ul. Krucza 4/3 20-022 Lublin tel. 0605745892 e-mail: lublin@fundacjarozwoju.org.pl

Archiwum

Archiwum - tematycznie