Personel medyczny nie musi wypełniać danych w KRP z COVID-19

NRL

Dnia 10 kwietnia 2020 r. Prezydium NRL wystosowało apel do Ministra Zdrowia o nowelizację rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19, tak aby wykonanie obowiązków związanych ze sprawozdawaniem danych do nowoutworzonego Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 nie obciążało w tak znacznym stopniu pracowników placówek medycznych. Apel podyktowany był tym, że minimalny zakres danych zgłaszanych do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 przez podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne obejmuje aż 20 rekordów dla każdego pacjenta, a dane do tego Rejestru muszą być wprowadzane raz na dobę. Pełny zakres danych, które powinny być zgłaszane do Rejestru, obejmuje natomiast dodatkowe 19 pozycji.

Prezydium NRL podkreślało, że szpitale borykają się z wielkimi niedoborami kadrowymi, personelu medycznego z trudem wystarcza na realizację bieżących świadczeń zdrowotnych, oczekiwanie zatem dodatkowej pracy związanej z codziennym przygotowywaniem i wprowadzaniem danych do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 jest dużym obciążeniem.

Odpowiedź na ten apel Prezydium NRL wpłynęła 27 kwietnia. Ministerstwo Zdrowia - Departament Strategii i Analiz wyjaśnia, że Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 został podzielony na dwie części – obligatoryjną i fakultatywną, w celu zminimalizowania obciążania podmiotów leczniczych. Nie ma obowiązku wypełnienia części fakultatywnej. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wypełnianie danych do Rejestru powinno być realizowane przez personel administracyjny szpitala, a nie personel medyczny.

Źródło: NIL

Archiwum

Archiwum - tematycznie