2020-08-02 19:20:00
Informujemy iż dnia 14 sierpnia 2020r. biuro Lubleskiej Izby Lekarskiej będzie nieczynne.
Więcej...

2020-08-02 19:00:00

Protest – 8 sierpnia

NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera postulaty organizowanego w dniu 8 sierpnia 2020 r. zgromadzenia publicznego wyrażającego protest przeciwko niedawnym zmianom w kodeksie karnym i apeluje do wszystkich środowisk medycznych o poparcie postulatów tego protestu.

Więcej...

2020-08-02 18:30:00

Apel Prezesów Towarzystw Lekarskich

NIL, art. 37a

W dniu 20 lipca 2020 r. Prezesi Towarzystw Lekarskich wystosowali apel o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, który również w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej poparł Prezes Andrzeja Matyja.

Więcej...

2020-08-02 18:00:00

Sejm RP poparł niektóre poprawki Senatu RP do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Sejm RP

W dniu 16 lipca 2020 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP zostało rozpatrzone sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia dotyczące poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystów oraz niektórych innych ustaw.

Więcej...

2020-08-02 17:30:00

Ustawa ostatecznie uchwalona – kształcenie lekarzy będzie prostsze

Prawo.pl

Młodzi lekarze nie będą jednak musieli przedstawiać listów intencyjnych od dyrektora szpitala, w którym mieliby odbywać specjalizację, przy przyjmowaniu na rezydenturę. Medycy alarmowali wcześniej, że to zablokuje im dostęp do wybranej specjalizacji. Uproszczony ma być też tryb przyznawania prawa do wykonywania zawodu cudzoziemcom.

Więcej...

2020-08-02 17:00:00

Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP
– dot. zmiany w art. 37a kk

Prezydent RP, NRL

Z odpowiedzi otrzymanej od Szefa Kancelarii Prezydenta RP wynika, że zmiana w art. 37a kodeksu karnego nie zwiększa zagrożenia karnego za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kodeksu karnego), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kodeksu karnego) ani za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kodeksu karnego).

Więcej...

2020-08-02 16:30:00

Stażyści uczą się w domu

LIL, e-learning

Komisja Kształcenia Medycznego w Lubelskiej Izbie Lekarskiej prowadzi kursy dla stażystów (lekarzy i lekarzy dentystów) metodą e‑learningu.
Więcej...

2020-08-02 16:00:00

Informacja po spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości

NIL, MS, art. 37a
W dniu 2 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie wiceprezesa NRL Krzysztofa Madeja z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Miało ono charakter konsultacyjny.
Więcej...

2020-08-02 15:30:00

Komunikat ws. części ustnej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2020 r.

MZ

Projekt ustawy (UD 100) przewiduje, że minister właściwy do spraw zdrowia może, w trakcie sesji egzaminacyjnej, podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PES w danej dziedzinie w tej sesji z zachowaniem wyłącznie jednej z form egzaminu PES. Minister Zdrowia informuje, że po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy zamierza skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego PES.

Więcej...

2020-08-02 14:00:00

PNRL i Prezesi ORL wspólnie o tarczy antykryzysowej 4.0

NRL

Komunikat Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie podpisanej przez Prezydenta RP ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu Karnego.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie