Szczepienia przeciwko grypie

2020-10-01 08:29:56

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie informuje, że zawarł pierwsze umowy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na przekazywanie środków finansowych z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń w tych podmiotach oraz farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących zawód medyczny w aptece lub punkcie aptecznym.

Wykaz podmiotów leczniczych wykonujących szczepienia będzie na bieżąco aktualizowany.

 

Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

w Lubelskim OW NFZ

Paweł Piróg

Wykaz podmiotów wykonujących szczepienia (PDF)

Wykaz podmiotów wykonujących szczepienia (XLSX)

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie