„Wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na zdrowie psychiczne populacji”

2021-06-20 00:00:00
projekt badawczy

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Dolnośląska Szkoła Wyższa zapraszają do udziału w projekcie badawczym pt.: „Wpływ epidemii wirusa SARS‑CoV‑2 na zdrowie psychiczne populacji”.
Badanie to skierowane jest do pracowników medycznych (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inne zawody medyczne). Respondenci wyrażają zgodę na udział w badaniu, zgodę tę mogą w każdej chwili cofnąć, nie podając przyczyny.

Link do kwestionariusza:

https://wroclawpsych.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cAdaYLDLg4imPMG

Więcej...

Rada w Zamościu – Roztocze wokół

2021-06-29 12:00:00
LIL

25‑27 czerwca 2021 r. Okręgowa Rada Lekarska obradowała na sesji wyjazdowej w Zamościu.

Więcej...

O chorobach pandemicznych wszechstronnie

2021-06-24 10:00:00
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Choroby pandemiczne – epidemiologia, badania kliniczne”, która odbędzie się dnia 3 lipca 2021 roku w formie online, jest skierowana do naukowców oraz studentów zainteresowanych tematyką epidemiologiczną i kliniczną chorób pandemicznych i zakażeń o potencjale pandemicznym.
Wydarzenie objęte patronatem honorowym Lubelskiej Izby Lekarskiej

Więcej...

Ankieta farmakogenomiczna

2021-06-18 10:00:00

W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków oraz w Centrum Badań Klinicznych prowadzone są badania farmakogenomiczne, których głównym kierunkiem jest pełne profilowanie pacjentów przy użyciu metod sekwencjonowania o wysokiej przepustowości (sekwencjonowanie następnej generacji). Ich celem jest identyfikacja specyficznych, funkcjonalnych wariantów genetycznych odpowiedzialnych za zróżnicowany metabolizm leków u pacjentów i osób zdrowych. 
Krytycznym elementem badań jest uzyskanie informacji od jak największej liczby lekarzy. Odpowiedź na pytania zajmie co najwyżej dwie minuty.
Link do ankiety: https://www.umb.edu.pl/farmakogenomika

Więcej...

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów

2021-06-14 05:00:00
Centrum e-Zdrowia

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”

Więcej...

Druki recept - często pojawiające się pytanie prawne

2021-06-09 18:00:00
Lex Secure, opinia prawna

Czy można korzystać z dotychczasowych druków recept?

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie