Utrudnienia w dostępności Cetrotide

2022-08-19 12:00:00
Ministerstwo Zdrowia

Informacja Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ dotycząca wstrzymania dostaw produktu leczniczego Cetrotide (cetrorelixum).

Więcej...

Szkolenia z SMK

2022-08-16 09:00:00
Centrum e-Zdrowia

W związku z uruchomieniem nowego systemu SMK, Centrum e‑Zdrowia prowadzi zapisy na szkolenia online z wnioskowania o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.

Więcej...

Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dziećmi

2022-08-13 13:00:00
Instytut Matki i Dziecka, szkolenie

Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy w codziennej praktyce zawodowej obejmują opieką dzieci w wieku 0-6 lat.

Więcej...

Spotkania komisji ds. lecznictwa otwartego

2022-08-11 15:00:00
Komisja ds. Lecznictwa Otwartego LIL

We wrześniu ruszają spotkania komisji ds. lecznictwa otwartego w Lubelskiej Izbie Lekarskiej. Będą odbywać się w Sali Konferencyjnej izby przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie. 

Więcej...

Podwyżki lekarzy – wezwanie do zapłaty

2022-08-11 09:00:00
Lubelska Izba Lekarska

W związku z głosami docierającymi do Lubelskiej Izby Lekarskiej dotyczącymi niewywiązywania się przez kierowników podmiotów leczniczych z obowiązku wypłaty wynagrodzeń w wysokości wynikającej ze znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przekazujemy Państwu wzór wezwania do zapłaty.

Więcej...

Spotkanie Koleżeńskie Absolwentów Wydziału Lekarskiego AMB 1997

2022-08-10 11:00:00
Zjazd absolwentów, Akademia Medyczna w Białymstoku

Komitet organizacyjny zaprasza do udziału w:
Spotkaniu Koleżeńskim Absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku rocznik 1997 oraz w 25-leciu uzyskania dyplomów lekarza.
Spotkanie odbędzie się w Białymstoku
w dniu 17 września 2022

Więcej...

Apel Prezydium ORL w Lublinie do NRL w sprawie zmian w ustawie ozlid

2022-08-03 11:00:00
Lubelska Izba Lekarska, Naczelna Rada Lekarska

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zwraca się z apelem o podjęcie działań powodujących zmianę redakcji decyzji administracyjnych dotyczących udzielania zgody na wykonywanie zawodu lekarza wydawanych przez Ministra Zdrowia w związku z art. 61 ust. 1‑3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz.583 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 9, 10 i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021r., poz. 790, 1559 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 583) zwaną dalej „ustawą ozlild” – poprzez uzupełnienie jej sentencji.

Więcej...

11. Polsko-Niemiecka Konferencja w Kołobrzegu

2022-08-02 10:00:00
Akademia Kaliska

Podczas konferencji będą mogli Państwo zapoznać się z wieloma aspektami współczesnej medycyny min. najnowszymi zagadnieniami związanymi z bioterroryzmem, zagrożeniami chorobami zakaźnymi, leczeniem otyłości, pulmonologii, wakcynologii, gastroenterologii, genetyki, w formie wykładów, które poprowadzą najlepsi wykładowcy.

Kołobrzeg, 17-19 sierpnia 2022 r.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie