Stanowisko ORL w Lublinie z 9 lutego 2022 r.Stanowisko 1/2022 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie 
z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS‑CoV‑2 (Dz. U. poz. 151)

Wyrażamy stanowczy protest wobec rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS‑CoV‑2 (Dz. U. poz. 151). Rozporządzenie nakłada na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej obowiązek osobistego zbadania pacjenta powyżej 60 roku życia, skierowanego na izolacje domową, w gabinecie lub w domu pacjenta, niezależnie od przesłanek klinicznych i stanu pacjenta, nie później niż przed upływem 48 godzin.

Obecnie zgodnie z wytycznymi konsultant krajowej z zakresu medycyny rodzinnej, porady i wizyty domowe w POZ, przeprowadzane są u osób zakażonych wirusem SARS‑CoV‑2 bez względu na wiek, w określonych sytuacjach klinicznych, określonych stanem zdrowia pacjenta, po decyzji lekarza leczącego. Administracyjnie narzucony obowiązek wykonywania ww. porad u każdego pacjenta, bez względu na przebieg infekcji COVID‑19, powoduje dezorganizację pracy POZ i drastyczne ograniczenie dostępności dla pacjentów z innymi chorobami przewlekłymi.

Zwracamy się o pilną zmianę rozporządzenia, zanim nastąpi całkowity paraliż Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce.

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Grzegorz Pietras

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Monika Bojarska‑Łoś

 

Otrzymują:

Minister Zdrowia

Naczelna Izba Lekarska

Okręgowe Izby Lekarskie

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Zobacz ==> Odpowiedź MZ na stanowisko ORL w Lublinie