Obwieszczenie Nr 1/11/VI Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2011r.1. Na podstawie §65 ust.1 Szczegółowych zasad techniki legislacyjnej dotyczących uchwał organów izb lekarskich, stanowiących załącznik do uchwały Nr 15/06/V Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy, zmienionej uchwałą nr 17/08/V z dnia 19 września 2008 r., ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie stanowiący załącznik do uchwały Nr 5/2002 XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie z dnia 27.04.2002 r. w sprawie regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 5/2010 r XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 27 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje §2 uchwały Nr 5/2010 r. XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 27 marca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej, który stanowi:

„§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Lublinie

Janusz Spustek

 

Załącznik - tekst jednolity Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

Archiwum

Archiwum - tematycznie