Ambitny szpital na peryferiach

2019-10-03 09:01:00

Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat
szpital im. św. Tadeusza w Łukowie
dzięki unijnym dotacjom zakupił sprzęt
o wartości blisko 10 mln zł.

Więcej...

Nowoczesna elektrofizjologia na topie

2019-10-03 09:02:00

z Maciejem Wójcikiem,
elektrofizjologiem klinicznym,
adiunktem w Katedrze i Klinice Kardiologii UM,
nowo wybranym szefem lubelskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska

Więcej...

Jedenaste: nie odbieraj nadziei

2019-10-03 09:03:00
Lekarz z pasją

z prof. Marianem Markiewiczem,
nestorem lubelskiej kardiologii, autorem książek,
rozmawia Anna Augustowska

Więcej...

Program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL

2019-10-30 07:00:00

Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej współfinansuje program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL, na podstawie kart wystawianych przez Benefit Systems.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie