2020-05-18 09:00:00

Konkurs fotograficzny

Komisja Kultury LIL

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.

Więcej...

2020-05-17 22:01:00

Plener w Kazimierzu Dolnym

Komisja Kultury LIL

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Koleżanki i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w VIII Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Lekarzy w dniach 15‑20 września 2020 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, organizowanym przy współudziale Naczelnej Rady Lekarskiej.

Więcej...

2020-05-15 00:00:00

KOMUNIKAT Z DNIA 15 MAJA 2020 R.

ZAPRASZAMY LEKARZY POZ I AOS , KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ PO ICH ODBIÓR

Środki ochrony indywidualnej będą wydawane lekarzom zgodnie z podziałem na delegatury,

biorąc pod uwagę miejscowość, w której lekarz pracuje

LEKARZY Z DELEGATURY LUBLIN

zapraszamy do biura LIL w Lublinie

od dnia 15 maja - 10 czerwca 2020 r., w godzinach 9:00-15:00

Informacje o przydziale i miejscu odbioru środków pod nr tel. 81 536 04 77, 81 536 04 52

Informacje dot. odbioru środków przez lekarzy POZ i AOS z pozostałych Delegatur

(Biała Podlaska, Chełm, Zamość) będą podane w odrębnym komunikacie.

Środki ochrony indywidualnej można będzie odbierać osobiście, jak również poprzez upoważnienie innego lekarza.

Odbiór środków wymaga podpisania w biurze LIL stosowanego oświadczenia
oraz przystawienia pieczątki z numerem PWZ

W przypadku odbioru środków w imieniu innych lekarzy, konieczne jest dostarczenie w dniu odbioru ich oświadczeń i pisemne upoważnienia
Podpisując oświadczenie prosimy wpisać imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, datę oraz przystawić pieczątkę z numerem PWZ,
ilości środków będą wpisane na miejscu przy ich odbiorze przez osobę upoważnioną.

Pobierz druk oświadczenia pdf

Powyższy komunikat dotyczy tylko tych lekarzy, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

1. złożyli wniosek o przyznanie środków ochrony indywidualnej w stosownym terminie

2. nie pracują w żadnym szpitalu (szpitale otrzymały środki oddzielnie)

3. pracują w podmiotach (lub gabinetach), które nie zgłosiły na dzień 26 kwietnia br., przerwy w udzielaniu świadczeń (w NFZ lub Izbie Lekarskiej

OŚWIADCZENIE

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego otrzymała do podziału część środków ochrony osobistej otrzymane przez Lubelską Izbę Lekarską od Fundacji Lekarze Lekarzom

54% środków decyzją Prezesa zostało przekazane do szpitali, dla lekarzy pracujących w szpitalach. 23% otrzymali stomatolodzy i 23% dzieliła komisja , pomiędzy lekarzy zatrudnionych tylko w AOS i POZ, wychodząc z założenia, że bardzo niewielka ilość środków nie pozwala uwzględnić lekarza w kilku miejscach jego pracy. Nie uwzględnialiśmy także koleżanek i kolegów , którzy do Izby Lekarskiej lub do NFZ , na dzień 26 kwietnia zgłosili zamknięcie gabinetów lub przychodni. Ponieważ Izba Lekarska w wielu wypadkach nie posiada informacji o miejscu zatrudnienia lekarza, w formularzu zgłoszeniowym wiele osób nie wpisywało miejsca zatrudnienie, wyszukanie lekarzy zatrudnionych tylko w lecznictwie otwartym ( dla tej grupy dostaliśmy środki) było trudne. Jeżeli kogoś pominęliśmy i pracuje tylko w przychodni lub gabinecie prosimy o informację mailową , postaramy się skorygować błędy, których na pewno nie uniknęliśmy. Informujemy także , że w pakiecie , który odbierają lekarze znajduje się 15 maseczek chirurgicznych, 25 maseczek FFP2, 1 fartuch jednorazowy lub 1 kombinezon jednorazowy, 2 przyłbice i 1 gogle lub 2 gogle i 1 przyłbica.

Wioletta Szafrańska-Kocuń

Przewodnicząca Komisji ds. Lecznictwa Otwartego

Więcej...

2020-05-15 00:00:00

KOMUNIKAT Z DNIA 15 MAJA 2020 R.

ZAPRASZAMY LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI

O PRZYZNANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ PO ICH ODBIÓR

Środki ochrony indywidualnej będą wydawane lekarzom dentystom zgodnie podziałem na delegatury

LEKARZY DENTYSTÓW Z DELEGATURY LUBLIN

zapraszamy do Biura LIL w Lublinie

od 15 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r.,

w godzinach: 9:00 – 15:00

Informacje dot. odbioru środków przez lekarzy dentystów z pozostałych Delegatur (Biała Podlaska, Chełm, Zamość) będą podane w odrębnym komunikacie.

Środki ochrony indywidualnej można będzie odbierać osobiście, jak również poprzez upoważnienie innego lekarza.

Odbiór środków wymaga podpisania w biurze LIL stosowanego oświadczenia

oraz przystawienie pieczątki z numerem PWZ.

W przypadku odbioru środków w imieniu innych lekarzy, konieczne jest dostarczenie w dniu odbioru ich oświadczeń i pisemne upoważnienia

Podpisując oświadczenie prosimy wpisać imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, datę oraz przystawić pieczątkę z numerem PWZ,

ilości środków będą wpisane na miejscu przy ich odbiorze przez osobę upoważnioną.

Pobierz druk oświadczenia pdf

Więcej...

2020-05-15 07:00:00

Tak głosować też można! Frekwencja 85 proc.!

Zjazd Lubelskiej Izby Lekarskiej

[Aktualizacja 18.05]

Nietypowo i po raz pierwszy wyłącznie z wykorzystaniem internetu – bez tradycyjnego spotkania w Sali konferencyjnej ale we własnych domach – delegaci głosowali nad uchwałami
XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej. 
Treść uchwał znajduje się na stronie OIL w zakładce Prawo stanowione przez izbę
Zjazd trwał dwa dni 7‑8 maja 2020 r.

Więcej...

2020-05-12 17:00:00

Petycja w sprawie zasad finansowania świadczeń stomatologicznych

KS NRL

Pandemia SARS-CoV-2 wiele w naszym życiu skomplikowała. Nowe wymogi sanitarne, w jakijkolwek formie je zastosujemy przekreślają możliwość pokrycia kosztów udzialania świadczeń pracą wynagradzaną według dotychczasowych zasad.

Wobec braku reakcji Narodowego Funduszu Zdrowia na kierowane do niego przez Naczelną Radę Lekarską wystąpienia, NRL przygotowała zbiorową Petycję do Ministra Zdrowia i NFZ w obronie naszych praktyk i naszych Pacjentów.

Więcej...

2020-05-11 10:00:00

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW

OCHRONY INDYWIDUALNEJ

- LEKARZE DENTYŚCI

- LEKARZE POZ, AOS, LEKARZE SAMODZIELNIE PRAKTYKUJĄCY

Zakończyliśmy dystrybucję środków ochrony indywidualnej do szpitali w województwie lubelskim.

Od dzisiaj przystępujemy do pakowania zestawów dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy złożyli wnioski do Lubelskiej Izby Lekarskiej.

O terminie odbioru będziemy informować w kolejnych komunikatach zamieszczanych na stronie LIL oraz KS ORL w Lublinie.

Dystrybucja odbędzie się w Delegaturach Zamość, Chełm, Biała Podlaska oraz w siedzibie LIL w Lubinie.

 

Środki ochrony indywidualnej można będzie odbierać osobiście, jak również poprzez upoważnienie innego lekarza zatrudnionego w tym samym podmiocie medycznym.

Odbiór środków wymaga podpisania w biurze LIL stosowanego oświadczenia.

W przypadku odbioru środków w imieniu innych lekarzy, konieczne jest dostarczenie w dniu odbioru ich oświadczeń.

 

Więcej...

2020-05-08 10:00:00

Dziurawe przepisy ograniczają pracę medykom

Prawo.pl

Przepisy o nakazie pracy w jednym miejscu dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, pracujących przy zwalczaniu epidemii koronawirusa, są niejasne. Nie wiadomo czy obejmują medyków z oddziałów zakaźnych, czy też wszystkich innych w szpitalu, którzy mają styczność z pacjentami z COVID-19. Nie wskazano też kto zrekompensuje im straty finansowe.

Więcej...

2020-05-07 08:00:00

Pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

Harmonogram dyżurów radców prawnych
(aktualizacja 15.05)

Więcej...

2020-05-05 14:00:00

Psychologowie dla Społeczeństwa – nocna, bezpłatna pomoc psychologiczną dla medyków

Psychologowie Dla Społeczeństwa

Uruchomiono linię nocnej pomocy psychologicznej, z której anonimowo i bezpłatnie mogą korzystać wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych z całej Polski. Z pomocy – skierowanej wyłącznie do personelu medycznego – można korzystać w godz. 23.00 – 6.00 rano pod numerem: 22 266 28 72

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie