Apel i Stanowisko podjęte przez PNRL w dniu 30 marca 2020 r.

2020-04-02 12:00:00

30 marca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarska przyjęło:

  • - APEL do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznawania choroby zakaźnej wywołanej u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową
  • - STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Więcej...

2020-04-03 06:00:00
Więcej...

2020-04-02 16:00:00

Praktyki zawodowe muszą mieć dostęp do zakupu wyrobów medycznych

W dniu wczorajszym 25 marca 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Andrzej Matyja zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego z apelem o niezwłoczną interwencję u Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP w sprawie nieujęcia w projekcie nowelizacji tzw. specustawy absolutnie niezbędnej z punktu widzenia działania rynku świadczeń zdrowotnych zmiany.

Więcej...

2020-04-01 12:00:00

Wytyczne MZ-Stomatologia

Naczelna Rada Lekarska otrzymała korespondencję z Ministerstwa Zdrowia, zawierającą długo oczekiwane oficjalne zalecenia i wytyczne MZ, opracowane przez Konsultantów Krajowych.

Więcej...

2020-04-02 10:00:00

eWUŚ błędy.

Proszę weryfikować osoby wskazane przez eWUŚ jako objęte kwarantanną.

Więcej...

2020-04-30 23:59:59

Zmiana terminu OZL

LIL

Biuro LIL uprzejmie informuje o zmianie terminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Termin Zjazdu został przełożony
na dzień 3 czerwca 2020r. godzina 10:00.
Miejsce obrad: Etiuda - Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze, ul. Nałęczowska, Szerokie 123 Lublin

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie