2020-04-15 12:00:00

Więcej pieniędzy dla lubelskich szpitali

NFZ

NFZ przekazuje dodatkowe pieniądze – to wzrost kontraktów sieciowych o 84,9 mln zł dla lubelskich szpitali. Wszystko po to aby wzmocnić stabilność finansową placówek medycznych.

Więcej...

2020-04-14 12:00:00

Tarcza antykryzysowa – informacja o formach wsparcia

tarcza antykryzysowa

Opracowana przez Opolską Izbę Lekarską informacja w zakresie możliwości pozyskania ulg i dofinansowań dla pracodawców i pracowników z tytułu prowadzonej działalności leczniczej, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmienionej ustawą z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej...

2020-04-14 09:30:00

Dokumentacja medyczna - nowe rozporządzenie

NRL, MZ

W dniu 6 kwietnia br. Minister Zdrowia podpisał i skierował do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw  Rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Bezpośrednim powodem konieczności wydania tego rozporządzenia była zmiana  z dniem 1 kwietnia br. delegacji ustawowej do jego wydania. W jednej z ustaw uchwalonych 31 marca związanych z walką z COVID19 Termin ten przesunięto na dzień 30 kwietnia.

Więcej...

2020-04-14 09:00:00

Trzecie laboratorium w województwie do badań koronawirusa

SARS-CoV-2, woj. lubelskie, RCKiK
W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie uruchomione zostało trzecie w woj. lubelskim laboratorium prowadzące badania na obecność SARS-CoV-2.
Więcej...

2020-04-14 10:00:00

Informacja CSIOZ

RDTL, CSIOZ
16 kwietnia br. nastąpi przerwa techniczna w dostępie do Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL) w związku z przeniesieniem na e-PLOZ.
Więcej...

2020-04-11 12:00:00

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego oraz jego refundacji

MZ

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Minister Zdrowia wprowadza uproszczony tryb procedury tzw. Importu docelowego oraz jego refundacji, odbywających się w trybach art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357).

Więcej...

2020-04-09 07:00:00

Stanowisko podjęte przez PNRL

NRL, stomatologia, NFZ

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Więcej...

2020-04-08 12:00:00

Mieszkanie dla medyka – media są z nami

LIL, #MieszkanieDlaLekarza

 Tworzymy bazę takich mieszkań – chcemy aby były do dyspozycji na terenie naszego województwa – informuje prezes LIL Leszek Buk.‑ Już posiadamy kilkadziesiąt takich lokali, które mogą zostać wynajęte (na indywidualnie określonych warunkach). Część jest udostępniana nieodpłatnie. Lekarze z LIL mogą liczyć na finansowe wsparcie ze strony samorządu.

Więcej...

2020-04-06 19:00:00

Polecenia dla szpitali: mierzenie temperatury pracownikom oraz triaż na SOR i izbach przyjęć

wojewoda lubelski

Od 6 kwietnia br. szpitale mają obowiązek badnia temperatury ciała pracowników szpitala, w momencie wejścia na teren szpitalaSOR-y i izby przyjęć mają obowiązkowo prowadzić triaż pod kątem Covid-19.

Więcej...

2020-04-04 19:00:00

Testy na koronawirusa dla pacjentów i personelu medycznego każdego szpitala w Polsce

NFZ

Pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Taką możliwość wprowadza podpisana dziś nowelizacja  zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego rozliczania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie