Zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej

2020-04-22 12:00:00

Lubelska Izba Lekarska informuje o możliwości składania zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.

W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem: https://rejestracja.oil.lublin.pl/srodki_ochrony

Termin składania wniosków do: 27.04.2020r. do godziny 23:59.

Więcej...

2020-04-21 14:00:00

Wsparcie prawne dla lekarzy

Kancelaria Radców Prawnych
Murdza Poznańska Murdza

doceniając trud iwysiłek wszystkich pracowników służby zdrowia w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oferuje bezpłatne wsparcie prawne.
tel. 81 534 81 13, 512 056 595
e-mail: info.krp.pl

Więcej...

2020-04-20 13:00:00

Zmiany w receptach

MZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 kwietnia br. umożliwia stosowanie do 17 kwietnia 2021 r. (w przypadku braku dostępu do e-recept) starych druków recept.

Więcej...

2020-04-17 10:00:00

Wojewoda prosi lekarzy o wsparcie w walce z epidemią

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Wojewoda Lubelski zwrócił się z uprzejmą prośbą o przekazanie Członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania, a następnie przekazywanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zebranych przez Izbę zgłoszeń.

Więcej...

2020-04-17 08:00:00

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

MZ

W nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie odroczenia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 roku, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia, ze szczególnym uwzględnieniem:

Więcej...

2020-04-16 16:00:00

Samorząd radców – samorządowi lekarzy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

Dar – 68 kombinezonów (fartuchów barierowych) trafiło do Oddziału Chorób Wewnętrznych tworzonego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim im. Wyszyńskiego w Lublinie. 

Więcej...

2020-04-20 08:30:00

Darmowe porady prawne dla lekarzy i lekarzy dentystów

porady_prawne

NRL

Prezes NRL z Prezesem Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. podpisali porozumienie dotyczące zapewnienia wszystkim członkom samorządu lekarskiego możliwości korzystania z bezpłatnych porad i opinii prawnych związanych z koronawirusem SARS-Cov-2

Więcej...

2020-04-16 09:00:00

Powszechna dostępność testów na obecność SARS-Cov-2 dla personelu medycznego

NFZ

Odpowiadając na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nr 18/20/P-VIII, dotyczący konieczności zapewnienia powszechnego dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu, 15 kwietnia Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które doprecyzowuje zasady rozliczania kosztów testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Więcej...

2020-04-16 07:00:00

Jak zacząć udzielać teleporad korzystając z narzędzia CSIOZ?

CSIOZ

Uruchomione zostało narzędzie do udzielania teleporad, przygotowane przez CSIOZ

Więcej...

2020-04-16 06:30:00

Wideo-konsultacje lekarskie – bezpłatny dostęp

KRY Care Connect
Wiodąca platforma telemedycyny w Europie, KRY, zdecydowała się na bezpłatne udostępnienie swojego narzędzia do odbywania wideo-konsultacji lekarskichKRY Care Connect

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie