Komunikat LCZP

2008-09-26 09:58:12
Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w 2008 r.
Więcej...

Stanowisko NRL - punkty edukacyjne

2008-09-26 08:54:37
Stanowisko Nr 9/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 roku w sprawie sposobu zaliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004 roku. Zbliża się termin zakończenia pierwszego okresu rozliczeniowego w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, który rozpoczął się 6 listopada 2004 r. i zakończy się 5 listopada 2008 r. W tym okresie każdy lekarz i lekarz dentysta powinien uzyskać minimum 200 punktów edukacyjnych w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Z 2004 r. Nr 231 poz. 2326).
Więcej...

Komunikat Lubelskiego OW NFZ dotyczący zmiany rozporządzenia MZ z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich

2008-09-03 15:24:20
Uprzejmie informuję, że w dniu 8 sierpnia 2008 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U. Nr 149, poz. 944)
Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie