Apel i stanowisko NRL

2020-03-30 10:00:00
NRL, MZ

28 marca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarska przyjęło:

• APEL do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

• STANOWISKO w sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie

Więcej...

Apel do Premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

2020-03-27 10:00:00
NRL

26 marca 2020 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła:
APEL do Prezesa Rady Ministrów o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

Więcej...

Informacja o kwarantannie już dostępna w eWUŚ

2020-03-26 08:00:00
NFZ, eWUŚ

Od 25 marca, w systemie eWUŚ, potwierdzającym prawo do świadczeń medycznych, udostępniona została informacja o kwarantannie.

Więcej...

Pakiet antykryzysowy dla szpitali

2020-03-25 18:00:00
woj. lubelskie, szpitale

Samorząd województwa lubelskiego przeznaczy 57 mln zł dla szpitali i innych podmiotów leczniczych w ramach Pakietu Antykryzysowego

Więcej...

Zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

2020-03-25 14:00:00
Lubelska Izba Lekarska

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna w związku z epidemią Covid-19

2020-03-24 09:00:00
pomoc prawna

Lista adwokatów i aplikantów deklarujących nieodpłatną pomoc prawną dla pracowników służby zdrowia w związku z epidemią Covid-19. 
Oferta pomocy wyszła od adwokatów z Radomia.

Lista w formacie pdf

Więcej...

Spotkanie lekarzy dentystów z wojewodą lubelskim

2020-03-23 12:00:00
Lubelska Izba Lekarska, Lubelski Urząd Wojewódzki

Na spotkaniu zwołanym przez wojewodę poruszono sprawę opieki stomatologicznej nad pacjentami, a także zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Więcej...

Apel Naczelnej Izby Lekarskiej

2020-03-30 10:00:00

NIL

Szanowni Państwo,

 

jeśli jesteście świadkami lub macie informacje o wszelkich przejawach agresji, insynuacjach, fejkniusach, opiniach uderzających w lekarzy i ich dobre imię, a także utrudnieniach, na jakie trafiają lekarze w obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy abyście przesyłali je na adres e-mail: rpl_skargi@hipokrates.org

 

Walczmy z agresją, nienawiścią, hejtem i fejkami. Powstrzymajmy tę falę zła. Solidaryzujmy i wspierajmy się nawzajem!

Więcej...

Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19

2020-03-23 09:00:53
Krajowa Izba Fizjoterapeutów, NIL

Zalecenia Krajowej Izby Fizjoterapeutów do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID -19

Więcej...

Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych

2020-03-21 18:00:00
NFZ

W celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych, Centrala NFZ zaleca w okresie od 23 do 29 marca 2020 r. stopniowe ograniczanie przyjęć, a od 30 marca br. wstrzymanie przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie